Wij zijn dag en nacht bereikbaar(0495) 54 38 15

Wat mag u van ons verwachten?

Na het overlijden van een dierbare neemt u contact met ons op.  Tijdens dit eerste contact maken wij een afspraak waarin wij de wensen zullen inventariseren en deze in grote lijnen op papier zullen vastleggen. 

Na het eerste gesprek mag u er vanuit gaan dat wij elkaar gemiddeld nog 4 tot 5 keer ontmoeten om verdere details door te nemen. Bv. Rouwdrukwerk en/of advertenties worden te controle aan u voorgelegd middels een proefdruk. 

Tijdens één van deze contactmomenten zullen wij u de transparante kostenbegroting voorleggen inclusief een overzicht van de gemaakte afspraken. Op de dag van de uitvaart treft u de uitvaartleid(st)er, mochten er dan nog wijzigen zijn kunnen deze ook op dit moment toegepast worden.

Tijdens en na de uitvaart kunt u ten alle tijden een beroep doen op de de uitvaartleid(st)er. 

In de periode na de uitvaart kunt u nog altijd 24 uur per dag, 7 dagen in de week een beroep op ons doen voor vragen en/of opmerkingen. 

Ongeveer 6 tot 8 weken na de uitvaart nemen wij contact met u op voor het nagesprek. Op het moment van het nagesprek zijn alle kosten voor de uitvaart door ons vooruit betaald. Derhalve loopt de financiële afwikkeling rechtstreeks via ons.