Wij zijn dag en nacht bereikbaar(0495) 54 38 15

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Sinds 2009 voeren wij, Uitvaartverzorging Van Gansewinkel, het Keurmerk Uitvaartzorg. Wat betekent dit nou voor u vraagt u zich misschien af. Om wat meer duidelijkheid te geven hebben wij hier een filmpje.

Het Keurmerk Uitvaartzorg is in december 2006 in het leven geroepen om de uitvaartbranche in Nederland te stimuleren om nog transparanter en betrouwbaarder te zijn. Het Keurmerk biedt u de zekerheid dat u voor een uitvaartonderneming met een uitstekende dienstverlening kiest. Uitvaartondernemingen die zich aanmelden bij het Keurmerk doorlopen een uitgebreide kwaliteitscontrole en ontvangen bij een goed resultaat het officiële certificaat. Wij geven het certificaat telkens voor drie jaar af. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of de keurmerkhouders nog aan de hoge eisen voldoen.

Om zicht te houden op de vakbekwaamheid van het personeel van keurmerkhouders, beheert het Keurmerk Uitvaartzorg het Register Uitvaartverzorgers. In dit register worden uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het vakdiploma NaVU hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen.